Deaf Bear Consult

Deaf Bear Consult

is een actief trainings- en adviesbureau dat zich richt op directie en management van bedrijven. Advies, training en coaching beslaan het gebied van effectief communiceren. (samenwerken, persoonlijke effectiviteit, conflicthantering, leidinggeven, overleg & vergaderen, gespreksvoering). Op de pagina Activiteiten staan een aantal voorbeelden.

Weten is goed..

Deaf Bear Consult verliest de praktijk nooit uit het oog. De nadruk ligt op de praktische toepasbaarhied van het advies, de coaching of de training. De lijfspreuk van DBC hierover is :"Weten is goed, kunnen is beter."
Via Coachend Implementeren (CI) krijgt iedere leidinggevende hulp bij het realiseren van veranderingen. Het is een gewaardeerd onderdeel van vrijwel ieder project.

Over ons..

Deaf Bear Consult bestaat uit Henk Boer en een netwerk van gelijkgestemde collega's en collega bedrijven. Hierdoor kunnen we op een breed gebied actief zijn. Zo zijn we ook in staat om grotere projecten kwaliteit te garanderen.
Op de pagina Samenwerking lees je hier binnenkort meer over.

Praktische werkomgeving

DBC werkt bij voorkeur in "bedrijven-met-een-werkvloer". Bestaande klanten zijn veelal Groothandels- en Im- en Exportbedrijven in de Agri- en Foodbusiness. Onder het menu Referenties vind je een greep uit de opdrachtgevers van Deaf Bear Consult in de afgelopen 2 jaar.